AAU logo
Forskere underviser online: Zheng-Hua Tan

Forskere underviser online: Zheng-Hua Tan

Professor Zheng-Hua Tan arbejder ligesom alle andre AAU-ansatte hjemmefra i disse dage. Det har en r?kke udfordringer, men det er en god erfaring i det videre arbejde med brugen af online undervisning.

Af Zheng-Hua Tan, professor på Institut for Elektroniske Systemer, Aalborg Universitet

 

Hvordan har du indrettet dit hjemme-undervisningslokale?

Jeg har indrettet mit hjemmekontor i et separat værelse, så jeg ikke bliver forstyrret. Rummet er desuden akustisk isoleret for at undgå lydforstyrrelse. Når jeg holder forelæsninger eller har møder, har jeg et stopskilt på min dør.

Hvad underviser du i? Og kan det lade sig gøre online, uden adgang til labs?

Jeg arbejder med og underviser i maskinlæring og signalprocesser, og her har både de studerende og jeg brug for adgang til computere og servere til træning af dybe neurale netværk, som bruges inden for AI (kunstig intelligens). Derfor har vi ikke haft de store udfordringer med at fortsætte vores planlagte forskning. Der har dog været få undtagelser, fx samarbejdet med Grundfos A/S og LEGO A/S, hvor vi har brug for adgang til fysiske laboratorier. For at løse problemet, har vi fundet alternative måder, hvorpå vi kan indsamle data.

Jeg underviser i to ph.d. kurser inden for kunstig intelligens – maskinlæring og dybe netværk. Begge kurser med omkring 30 deltagere. Nogle dage inden lockdown gav jeg de studerende muligheden for at deltage online i stedet for fysisk, så derfor var det ikke så stor en omvæltning for mig udelukkende at undervise online.

Hvor jeg tidligere har brugt whiteboard til udregninger og tegninger, har jeg forsøgt at udarbejde disse i en power point præsentation, da det kan være udfordrende at omsætte dem til ord og forklaringer. Derudover har jeg testet mange forskellige kanaler og platforme for at bevare engagementet og aktiviteten blandt de studerende – live forelæsninger med muligheden for at stille spørgsmål efterfølgende, har vist sig at fungere bedst.

Hvordan har du grebet opgaven an med at skulle omlægge den fysiske undervisning til digital undervisning?

Jeg har tilpasset mit undervisningsmateriale, så det passer bedre til online undervisning. Derudover har vejledning af studerende vist sig at fungere godt online - i modsætning til forelæsninger har de her mulighed for at anvende skærmdeling. Det giver et godt flow og er effektivt.

Har du et godt råd til, hvordan man får online undervisning til at fungere bedst muligt?

Interaktion med de studerende er altafgørende. Det er vigtigt at have en fornemmelse af, om de studerende forstår indholdet og er engageret. Det kan vi gøre ved hjælp af diskussioner og spørgerunder. Det er vigtigt, at undervisningen foregår live, for at stimulere engagement og aktivitet blandt de studerende.

Jeg synes det har været/er en lærerig erfaring – at forsøge at skabe effektiv online undervisning. Det har været udfordrende, især med den korte varsel, men bestemt givende og erfaringen kan vi anvende i vores videre arbejde med online undervisning.

 

Info

Alle undervisere på AAU skal undervise online resten af semestret pga. COVID-19. Men hvordan griber man det an, og hvordan skaber man den bedst mulige undervisningssituation? I denne artikelserie har vi spurgt en række undervisere fra Institut for Elektroniske Systemer, om de vil dele deres bedste tips til, hvordan man bedst får den digitale undervisning til at fungere.

All news

See the list
斗牛牛软件